Επικοινωνείστε μαζί μας

Θα είναι χαρά μας να επικοινωνείτε μαζί μας εκφράζοντας τις όποιες ανησυχίες, απορίες και προτάσεις σας. 


Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός MSc
e-mail :  papadop.alexandra@gmail.com
Γιάννης Κοσμόπουλος
kosmop2005@yahoo.gr