2 Νοε 2013

Σχολές Γονέων


Τι είναι οι σχολές γονέων 

Οι σχολές γονέων είναι ομάδες γονιών που έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία και με κοινές ανάγκες. Συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες σε χώρο που έχει οριστεί. Μαζί με τον εκπαιδευτή συζητούν θέματα που έχουν σχέση με τον γονεϊκό ρόλο. Τα θέματα τις περισσότερες φορές τα ορίζει η ομάδα. Ο εκπαιδευτής έχει ρόλο οργανωτικό και συντονιστικό. Δεν είναι θεραπευτής ούτε ο άνθρωπος που θα μεταδώσει γνώσεις και θα λύσει όλα τα προβλήματα των γονέων. Συντονίζει την ομάδα και οργανώνει τις συνεδρίες. Τα αποτελέσματα και οι λύσεις θα έρθουν μέσα από την επαφή, τη συζήτηση και την ανταλλαγή θέσεων και στάσεων μεταξύ των γονιών. Τα θετικότερα αποτελέσματα τα έχουν οι σχολές που ακολουθούν το συστημικό μοντέλο εκπαίδευσης. Αυτό στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των μελών, στην ανταλλαγή απόψεων, θέσεων, στάσεων και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσα από τη στάση και την εμπειρία των άλλων. Σκοπός των σχολών είναι η στήριξη του θεσμού της οικογένειας και η προάσπιση της ψυχικής υγείας του παιδιού και όλης της οικογένειας.Είδη σχολών γονέων

Τις σχολές γονέων τις κατατάσσουμε ανάλογα με το πρόγραμμα που εφαρμόζουν. Έτσι έχουμε:
α. Προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί γενικά για τη βελτίωση του γονεϊκού ρόλου.
Σε αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν συνήθως οι γονείς που ζητούν περισσότερες γνώσεις και ενημέρωση για την πιο σωστή ανατροφή των παιδιών τους. Οι συγκεκριμένοι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες με τα παιδιά τους.
β. Προγράμματα που στοχεύουν σε συγκεκριμένα ζητήματα γονεϊκής εμπλοκής, όπως είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών.
γ. Προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες γονέων, όπως είναι οι διαζευγμένοι γονείς, οι ανύπαντρες μητέρες κ.ά.
δ. Προγράμματα που στοχεύουν σε γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες.
Για τους συγκεκριμένους γονείς η σχολή γονέων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί η ανάγκη στήριξης είναι επιτακτική. Θα ήταν πολύ θετικό στις ομάδες αυτές να συμμετέχουν και γονείς που δεν έχουν παιδιά με αναπηρία ή και πρόσωπα που θα ήθελαν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στις οικογένειες και στα παιδιά με αναπηρίες


Γιατί να συμμετέχουν οι γονείς;

Οι γονείς αναγνωρίζουν την ανάγκη για περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον γονεϊκό ρόλο. Αν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, οι γονείς συμμετέχουν και τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ενθαρρυντικά.
Τα κίνητρα συμμετοχής για τους γονείς είναι:
1. Η τάση που έχουν για εμπλοκή και ενεργό δράση στη σχολική πραγματικότητα.
2. Η έντονη επιθυμία για πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο.
3. Το ενδιαφέρον για την καλή συμπεριφορά των παιδιών τους μέσα κι έξω από το σχολείο.
4. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου.
5. Η ανάγκη για συναναστροφή και επικοινωνία με άλλους γονείς.
6. Η ανάγκη για υποστήριξη από κάποιον ειδικό όπως είναι ο εκπαιδευτής.

του Γιάννη Κοσμόπουλου

Βιβλιογραφία
1.  Δαδάτση Μ. (2006) «Ομάδες υποστήριξης γονέων», Πανελλήνιο Συνέδριο «Μαθησιακές δυσκολίες: Δικαίωμα στη ζωή – Δικαίωμα στη γνώση», 1112.11.2006, Θεσσαλονίκη.
2. Κοσμόπουλος Γ. (2007), «Σημειώσεις για τη σχολή γονέων», σημειώσεις για τη σχολή γονέων που έγινε στο 19ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας το σχολικό έτος 2006-2007
3.  Μπεχράκη Κ. (2002), Σχολές γονέων. Εμπειρίες – Προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
4. Παπαδιώτη-Αθανασίου Β. (2003), «Η οικογένεια ως ομάδα. Συστημική προσέγγιση», από τις σημειώσεις για την εκπαίδευση εκπαιδευτών σχολών γονέων του ΙΔΕΚΕ.
5. Παππά Β. (2004), «Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια των σχολών γονέων», από την ιστοσελίδα www.specialeducation.gr
6.  Παππά Β. (2004), « Η εκπαίδευση της οικογένειας στο χώρο του σχολείου. Εμπειρίες από τις σχολές γονέων», από την ιστοσελίδα www.specialeducation.gr
7.  Παππά, Β. (2001), «Η εκπαίδευση των γονέων και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου», ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Αθήνα.
8.  Χουρδάκη Μ. (1984), «Φιλοσοφία και αρχές εργασίας στις σχολές γονέων του τόπου μας», ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολών Γονέων

9. Χουρδάκη Μ. (2001) «Οι αναντικατάστατοι παιδαγωγοί. Η εκπαίδευση της οικογένειας. Σχολές γονέων.», Σύγχρονη εκπαίδευση τ. 118.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας ή οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση και πρότασεις για βελτίωση. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.
Ευχαριστούμε
How Special... Team