Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Γι εκείνους που θέλουν να μπουν στο χώρο της ειδικής αγωγής, δημιουργήσαμε μία πηγή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις Προπτυχιακές και τις Μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρονται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Ελπίζουμε να σας φανούν χρήσιμες. Για κάθε απορία είμαστε στην διάθεσή σας.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ειδικής Αγωγής Βόλου
Προπτυχιακές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ειδικής Αγωγής Βόλου
Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ειδική Αγωγή

Τ.Ε.Ι. Πατρών
Τμήμα Λογοθεραπείας
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοθεραπείας

Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Τμήμα Εργοθεραπείας
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Εργοθεραπείας

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Τμήμα Λογοθεραπείας
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοθεραπείας

University of Wales Newport